Από το Δήμαρχο και τη CEO μας

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανασκόπηση της περασμένης χρονιάς από το Δήμαρχο και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο (CEO) μας. Οι δύο τους έχουν πολύ διαφορετικούς ρόλους.

arrow down graphic

 

Ο δήμαρχος είναι ο εκπρόσωπος του δήμου. Εκλέγεται από τους συναδέλφους του για θητεία 1 έτους. Ο δήμαρχος προωθεί και αναπτύσσει ενεργά ευκαιρίες για τον δήμο.

Η CEO είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση της λειτουργίας του δήμου. Διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και δίνει συμβουλές στο δημοτικό συμβούλιο.

Το μήνυμα του Δημάρχου 

Το περασμένο οικονομικό έτος αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς προκλήσεις. Αλλά είμαι περήφανος για την ανθεκτικότητα της κοινότητας του Merri-bek απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού. Εκ μέρους των συναδέλφων μου δημοτικών συμβούλων, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συνεργαστήκατε και υποστηρίξατε ο ένας τον άλλο. Αλλά την περασμένη χρονιά αντιμετωπίσαμε περισσότερα πράγματα εκτός από τον κορωνοϊό. Αυτή η έκθεση καλύπτει την περασμένη χρονιά της τρέχουσας θητείας
του δημοτικού συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου δημοτικούς συμβούλους για την υπηρεσία τους τα τελευταία 4 χρόνια. 

Μαζί με την κοινότητά μας και το προσωπικό του Moreland, έχουμε επιτύχει τόσα πολλά: 

  • Υιοθετήσαμε το Σχέδιο μας Δράσης Μηδενικών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα του Moreland (Zero Carbon Moreland Climate Emergency Action Plan)  
  • Η αφαίρεση των ισόπεδων σιδηροδρομικών διασταυρώσεων στο Merri-bek προχωράει καλά.

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σχεδιασμού για το έργο του κοινοτικού κόμβου στο Glenroy. 
  • Η Γκαλερί Counihanπου είναι στην καρδιά της πολιτιστικής ζωής του Moreland, έχει επεκταθεί. 

  • Τα Λουτρά Brunswick (Brunswick Bathsέχουν ανακαινιστεί. 
  • Αγοράσαμε 3 τοποθεσίες για το πρόγραμμα μας Ένα Πάρκο Κοντά στο Σπίτι (A Park Close to Homeγια να αυξήσουμε τους χώρους πρασίνου. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το τι κάναμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν για να αντιμετωπίσου με τις προκλήσεις της περασμένης χρονιάς. Έχουμε επιτύχει τόσα πολλά χάρη σ’ εσάς.

Δήμαρχος Cr Lambros Tapinos 
Κατεβάστε την πλήρη έκθεση του Δημάρχου μας στην αγγλική γλώσσα

Έκθεση της Διευθύνουσας Συμβούλου 

Προσλήφθηκα στο Δήμο του Moreland το Δεκέμβριο του 2019. Από τότε έχω δει την ανθεκτικότητα, τη δέσμευση και την ευελιξία του οργανισμού μας. Και το απίστευτο πνεύμα της κοινότητάς μας. Αυτά ήταν ιδιαίτερα εμφανή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Οι βασικές κατευθύνσεις του Δήμου Moreland είναι: 

  • ενδυνάμωση της κοινότητας 
  • στήριξη ενός προοδευτικού δήμου 
  • υπεύθυνη διακυβέρνηση. 

Σε μια πανδημία, αυτές οι κατευθύνσεις ήταν ακόμη πιο κρίσιμες.

Αναδιοργανώσαμε το προσωπικό για να στηρίξουμε τις προσπάθειες μας ανακούφισης.  

Το προσωπικό εργάστηκε πάνω σε πρωτοβουλίες υγείας και ασφάλειας και πάνω στη
συνέχιση των επιχειρησιακών σχεδίων του δήμου. Το προσωπικό
στους απαραίτητους τομείς μας εργασίας εργάστηκε για τη διατήρηση των υπηρεσιών.
Εκατοντάδες μέλη του προσωπικού άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως γ ια πρώτη
φορά. Πολλοί από τους υπαλλήλους μας πρώτης γραμμής βρήκαν πραγματικά
επινοητικούς και νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών. Η ανταπόκρισή μας προς την
πανδημία COVID-19 είχε αντίκτυπο σε ορισμένους από τους στόχους που είχα με
θέσει πριν από την πανδημία. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο για να αυξήσουμε την ειδική
μας στήριξη προς την κοινότητα και να συνεχίσουμε άλλες δραστηριότητες
στα τρέχοντα επίπεδα τον επόμενο χρόνο. Αυτό οφείλεται στην καλή οικονομική μας
διαχείριση. Ο Νόμος περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2020 (Local Government Act 2020) έχει επιφέρει υψηλότερες προσδοκίες για το πώς
θα συνεργαστούμε με την κοινότητα. Ξεκινήσαμε τη προσέγγιση που έχουμε
αποφασίσει για την εφαρμογή αυτών των νέων απαιτήσεων.

Το 2019-20 ήταν μία χρονιά χωρίς προηγούμενο. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την κοινότητά μας. 

Cathy Henderson Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της CEO μας στην αγγλική γλώσσα